products

produktet

  • Hydrogen Fuel Cell (Electrochemical cell)

    Qeliza e karburantit të hidrogjenit (qeliza elektrokimike)

    Një qelizë karburanti është një qelizë elektrokimike që konverton energjinë kimike të një karburanti (shpesh hidrogjeni) dhe një agjent oksidues (shpesh oksigjen) në energji elektrike përmes një çift reagimesh redoks. Qelizat e karburantit janë të ndryshme nga shumica e baterive në kërkimin e një burimi të vazhdueshëm të karburantit dhe oksigjenit (zakonisht nga ajri) për të mbajtur reaksionin kimik, ndërsa në një bateri energjia kimike zakonisht vjen nga metalet dhe jonet ose oksidet e tyre që zakonisht janë tashmë të pranishme në bateri, me përjashtim të baterive me rrjedhje. Qelizat e karburantit mund të prodhojnë energji elektrike vazhdimisht për aq kohë sa furnizohen karburant dhe oksigjen.